Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        24. august 2016
Forfall:                         26. september 2016
Kupong                       0,85 %
Tilrettelegger:              DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 23. august 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12