Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        23. mai 2016
Forfall:                        25. juli 2016
Kupong                       1,15 %
Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

Orkla ASA
Oslo, 13. mai 2016

 

Ref.:

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12