Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        21. mars 2016
Forfall:                        23. mai 2016
Kupong                       1,15 %
Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

Orkla ASA
Oslo, 16. mars 2016

Ref.:

Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12