Orkla ASA: Endringer i Orklas konsernledelse

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch gjør endringer i Orklas konsernledelse og konsernstruktur. Orkla Consumer & Financial Investments blir et nytt forretningsområde i Orkla. En egen konsernfunksjon får ansvar for kjøp og salg av virksomheter (M&A) og strategiutvikling.

Endringene skjer med virkning fra 1. november 2019.

Det nye forretningsområdet vil ha to deler:

  • Consumer Investments bestående av Care Development Portfolio (Orkla House Care, Lilleborg og Pierre Robert), Kotipizza og Gorm’s
  • Industrial and Financial Investments bestående av Hydro Power, Eiendom, Venture og Orklas minoritetsandel i Jotun.

Orkla vil bestå av fem forretningsområder: Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Food Ingredients, Orkla Care og Orkla Consumer & Financial Investments.

Kenneth Haavet (39) er ansatt som ny leder for Orkla Consumer & Financial Investments. Han kommer fra stillingen som Principal i private equity-selskapet FSN Capital, hvor han har vært tilknyttet siden 2010. Han har også verdifull erfaring fra den australske investeringsbanken Macquarie Group. Han vil tiltre senest 1. april 2020. Terje Andersen vil ha ansvar for det nye forretningsområdet frem til Kenneth Haavet starter. Andersen vil etter 1. april lede Industrial and Financial Investments og rapportere til Haavet.

Sverre Prytz (50) er ansatt som konserndirektør for M&A og Strategi. Han har hatt lederstillinger i BW Group, ADM Capital, DuPont og McKinsey. Han vil tiltre 1. desember 2019. Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch kommer selv til å lede konsernfunksjonen M&A og Strategi frem til Sverre Prytz er på plass.

Konsernledelsen i Orkla vil bestå av:

Jaan Ivar Semlitsch, Konsernsjef
Ann-Beth Freuchen, Orkla Foods Norden & Baltikum
Johan Wilhelmsson, Orkla Foods International
Jeanette Hauan Fladby, Orkla Confectionery & Snacks
Johan Clarin, Orkla Food Ingredients
Atle Vidar Nagel-Johansen, Orkla Care og Supply Chain
Kenneth Haavet, Orkla Consumer & Financial Investments
Jens Staff, Finans og IT
Sverre Prytz, M&A og Strategi
Christer Grønberg, Konsernfunksjoner

Terje Andersen vil inngå i konsernledelsen frem til Haavet tiltrer.

Håkon Mageli vil være en del av Orklas utvidede konsernledelse og fortsatt rapportere til Christer Grønberg.

Karl Otto Tveter vil tre ut av Orklas konsernledelse fra 1. november 2019 og rapportere til Terje Andersen frem 1. mai 2020. Deretter vil han være tilknyttet Orkla som advokat og rådgiver.

Orkla ASA
Oslo, 10. oktober 2019


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs 
Håkon Mageli
Tlf. +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Tlf. + 47 482 59 618

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12