Orkla ASA: EU-godkjenning av joint venture innenfor aluminiumsløsninger

EU-kommisjonen har i dag godkjent gjennomføring av transaksjonen der Hydro og Orkla vil bli 50/50 eiere av det planlagte samarbeidsselskapet Sapa (JV). I påvente av nødvendig godkjenning fra kinesiske konkurransemyndigheter forventer partene at transaksjonen kan gjennomføres senest i tredje kvartal.

Transaksjonen er tidligere godkjent av justisdepartementet i USA og relevante konkurransemyndigheter i flere andre jurisdiksjoner. Partene må også ha godkjenning fra de kinesiske konkurransemyndighetene (MOFCOM), som nå har transaksjonen til vurdering.

Da det er begrenset overlapp mellom partenes virksomheter i Kina, regner partene med at transaksjonen vil bli godkjent. Det er imidlertid vanskelig å fastslå når en godkjennelse fra MOFCOM vil foreligge, men partene forventer at transaksjonen kan gjennomføres senest i tredje kvartal.

EU-kommisjonens godkjenning er på vilkår av at Hydros profilvirksomhet på Raufoss og i Vetlanda, samt Sapas multi port extrusion (MPE) virksomhet i Harderwijk i Nederland, selges. Partene har satt i gang prosessen med å skille ut disse virksomhetene i tråd med EU-kommisjonens vedtak.


Orkla ASA
Oslo, 13. mai 2013

Ref.:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Tlf: 92 84 58 28

Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf: 97 71 32 50


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12