Orkla ASA: Finansiell kalender 2014

Følgende finansiell kalender for 2014 er vedtatt:


Offentliggjøring av resultater for
4. kvartal 2013 - 6. februar 2014
1. kvartal 2014 - 8. mai 2014
2. kvartal 2014 - 17. juli 2014
3. kvartal 2014 - 30. oktober 2014

Ordinær generalforsamling holdes den 10. april 2014.
Det tas forbehold om endringer av datoene.

Orkla ASA
Oslo, 7. august 2013

Kontakt:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tel.: +47 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.