Orkla ASA : Finansiell kalender 2015

Følgende finansiell kalender for 2015 er vedtatt:


Offentliggjøring av resultater for
4. kvartal 2014 - 5. februar 2015
1. kvartal 2015 - 7. mai 2015
2. kvartal 2015 - 16. juli 2015
3. kvartal 2015 - 29. oktober 2015

Ordinær generalforsamling holdes den 16. april 2015.
Det tas forbehold om endringer av datoene.

Orkla ASA
Oslo, 12. mars 2014

Kontakt:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tel.: +47 97 71 32 50

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12