Orkla ASA :Flagging - Camillo Eitzen & Co ASA

 

Orkla ASA har i dag solgt 574,000 stk aksjer i Camillo Eitzen & Co og eier etter salget 1,497,100 aksjer som tilsvarer 3,72% av aksjene.

Orkla ASA,

Oslo, 16. november 2011

Kontakt:

Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations, Tel: +47977 13250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12