Orkla ASA :Flagging - Kverneland ASA

Orkla ASA har solgt 1,500,000 stk aksjer i Kverneland og eier etter salget 6,914,270 aksjer som tilsvarer 4,48 % av aksjene.

Orkla ASA,

Oslo, 21. desember 2011

Kontakt:

Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations, Tel: +47 977 13250

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12