Orkla ASA: Flagging - Oslo Børs VPS Holding ASA

Orkla ASA har i dag solgt 1.600.000 aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA gjennom megler, og eier etter transaksjonen 1.910.700 aksjer, tilsvarende en eierandel på 4,44%.

Orkla ASA,
Oslo, 22. januar 2013

Kontakt:
Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf: +47 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12