Orkla ASA :Flagging - ScanArc ASA

Orkla ASA har solgt 2,060,000 stk aksjer i ScanArc tilsvarende 6,35% av kapitalen og eier ingen aksjer etter denne transaksjonen

Orkla ASA,

Oslo, 23. januar 2012 
Kontakt:

Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations, Tel: +47 977 13250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12