Orkla ASA: Foreløpig resultat av Orklas tilbud om å kjøpe Kotipizza

Det vises til børsmelding fra Orkla av 22. november 2018 vedrørende inngåelse av avtale om å fremsette frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Kotipizza Group Oyj («Kotipizza» og «Tilbudet»). Tilbudsperioden under Tilbudet utløp 15. januar 2019.

Det foreløpige resultatet av Tilbudet viser at mottatte aksepter, sammen med aksjer kjøpt av Orkla i markedet, utgjør ca 98,4 % av samtlige aksjer og stemmer i Kotipizza.

Forutsatt at det endelige resultatet av Tilbudet bekrefter at mottatte aksepter, sammen med aksjer kjøpt av Orkla i markedet, overstiger 90% av totalt antall aksjer og stemmer i Kotipizza, og at alle øvrige betingelser for gjennomføring av Tilbudet forblir oppfylt eller frafalles, vil Orkla gjennomføre Tilbudet i henhold til dets vilkår.

Orkla vil bekrefte og offentliggjøre det endelige resultatet av Tilbudet rundt den 18. januar 2019.

Om Orkla
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2017 en omsetning på 40 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 16. januar 2019

Ref.:

Orkla

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Tlf.: +47 48 25 96 18

Seniorrådgiver
Rabbe Wikström
Tlf: +358 20785 4002

Kotipizza

CEO
Tommi Tervanen
Tlf: +358 207 716 743

CFO og Deputy to the CEO
Timo Pirskanen
Tlf: +358 207 716 747

Notice to U.S. Shareholders

U.S. shareholders are advised that the shares of Kotipizza Group are not listed on a U.S. securities exchange and that Kotipizza Group is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934 (the "Exchange Act"), and is not required to, and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") thereunder. The tender offer will be made to Kotipizza Group's shareholders resident in the United States on the same terms and conditions as those made to all other shareholders of Kotipizza Group to whom an offer is made. Any information documents are being disseminated to U.S. shareholders on a basis comparable to the method that such documents are provided to Kotipizza Group's other shareholders.

The tender offer will be made in the United States pursuant to Section 14(e) and Regulation 14E under the Exchange Act as a "Tier II" tender offer, and otherwise in accordance with the requirements of Finnish law. Accordingly, the tender offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to the offer timetable, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. domestic tender offer procedures and law.

To the extent permissible under applicable law or regulations, Orkla and its affiliates or brokers (acting as agents for Orkla or its affiliates, as applicable) may from time to time, and other than pursuant to the tender offer, directly or indirectly, purchase or arrange to purchase, the shares of Kotipizza Group or any securities that are convertible into, exchangeable for or exercisable for such shares of Kotipizza Group. To the extent information about such purchases or arrangements to purchase is made public in Finland, such information will be disclosed by means of a press release or other means reasonably calculated to inform U.S. shareholders of Kotipizza Group of such information. In addition, the financial advisers to Orkla may also engage in ordinary course trading activities in securities of Kotipizza Group, which may include purchases or arrangements to purchase such securities.

Neither the SEC nor any U.S. state securities commission has approved or disapproved the tender offer or passed any comment upon the adequacy or completeness of any tender offer document. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12