Orkla ASA: Foreløpig salgsoppdatering for første kvartal

Som annonsert 27. mars, offentliggjør Orkla i dag foreløpige salgstall for første kvartal 2020. Fullstendig og endelig resultat, inkludert resultatoppstilling, balanse og kontantstrøm, offentliggjøres 5. mai.

Den foreløpige salgsoppdateringen for Q1-20 er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA

Oslo, 17. april 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs 
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828 

Direktør Investor Relations 
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg