Orkla ASA: Fremgang for Orklas merkevarevirksomhet

Orklas merkevarevirksomhet oppnådde i 2. kvartal 2019 et driftsresultat (EBIT adj.) på 1.124 mill. kroner, noe som var en fremgang på 7 %. Driftsinntektene økte med 4 % til 10.051 mill. kroner. Organisk vekst var på 1,1 %.

Tre av fire forretningsområder hadde god fremgang i driftsresultatet: Orkla Foods 13 %, Orkla Confectionery & Snacks 12 % og Orkla Food Ingredients 11 %. Orkla Care hadde tilbakegang på 8 %.

- Vi er samlet sett fornøyde med utviklingen i 2. kvartal. Særlig gledelig er det å se fremgangen for Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks som hadde bredbasert vekst i både topp- og bunnlinje. Vridning mot mer lønnsomt salg ga Orkla Food Ingredients god fremgang i driftsresultat. Fremgangen motvirkes av resultatutviklingen i Orkla Care. Forbedringstiltak i dette forretningsområdet vil være en prioritert oppgave fremover, sier konstituert konsernsjef Terje Andersen som også er tilfreds med at Jotun, hvor Orklas eierandel er 42,6 %, fortsetter den sterke resultatveksten.

I løpet av kvartalet har Orkla Food Ingredients styrket sin posisjon gjennom kjøp av majoriteten av aksjene i det greske selskapet Stelios Kanakis, den britiske karamellprodusenten Confection by Design og det svenske salgs- og distribusjonsselskapet Bo Risberg Import.

Orkla Foods Danmark har gjennomført kjøpet av selskapet Easyfood som er en dansk produsent av butikkstekte bakevarer. I tillegg har Orkla Foods Danmark solgt merkevaren Glyngøre til Amanda Seafoods. Formålet med salget er å redusere kompleksitet i porteføljen og konsentrere virksomheten om prioriterte vekstområder.

Hydro Powers driftsresultatet endte på 69 mill. kroner, mot tilsvarende 97 mill. kroner i 2. kvartal 2018. Resultatnedgangen skyldtes i all hovedsak lavere produksjonsvolum.

Orkla Financial Investments oppnådde et driftsresultat på 10 mill. kroner, mot tilsvarende 14 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Det var god salgsutvikling og resultatfremgang i Kotipizza Group. Orkla har inngått en avtale med Oslo kommune om salg av eiendommen Treschowsgate 16. Salget må godkjennes av Oslo bystyre, og forventes gjennomført i annet halvår.

Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 72 % til 181 mill. kroner. Jotuns driftsresultat økte med 45 % i første halvår. Fjorårets prisøkninger kombinert med stabile råvarepriser hadde en positiv effekt. Det var god vekst i Protective og Marine Coatings. Etter en periode med krevende markedsforhold i skips- og offshoreindustrien, har salget begynt å ta seg opp i disse markedene.

Orklas samlede driftsinntekter økte med 5 % til 10.542 mill. kroner i 2. kvartal. Driftsresultatet (EBIT adj.) endte på 1.109 mill. kroner, noe som er på samme nivå som i 2. kvartal 2018.

Orklas resultat før skatt økte med 8 % til 1.178 mill. kroner i 2. kvartal 2019. Hittil i år har resultat pr. aksje (justert) økt med 12 % til 1,78 kroner.

              

Orkla ASA
Oslo, 12. juli 2019

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

SVP Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12