Orkla ASA Generalforsamling 2013

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i går, 18. april 2013 i Oslo.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 27. mars 2013.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2012 med kroner 2,50 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 30. april 2013 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt.


Orkla ASA,
Oslo, 19. april 2013

Kontaktpersoner:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Tlf.: 97 71 32 50

Anders Kalleberg, Investor Relations
Tlf.: 99 04 24 98


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12