Orkla ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14, Oslo, onsdag 25. oktober 2017 kl. 10.00. 
 
Frist for påmelding er 23. oktober 2017 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen følger vedlagt.
 
Innkallingen er sendt elektronisk eller pr post til alle aksjonærer med kjent adresse, og er også tilgjengelig på www.orkla.no.
 
Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.
 
Det vil åpnes for registrering kl. 09.30 på dagen for generalforsamling i Oslo Konserthus.
 
Orkla ASA
Oslo, 4. oktober 2017
 
Ref.:
 
Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no
 
Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius 
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12