Orkla ASA: Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 16. april 2015 kl. 15.00. 
 
Frist for påmelding er 13. april 2015 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.
 
Trykt utgave av innkallingen er postlagt til alle aksjonærer med kjent bostedsadresse. Ønskes en trykt utgave av vedlegg til innkallingen, kan denne bestilles på Orklas nettsider.
 
Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter er tilgjengelige på www.orkla.no.
 
Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.
 
Det vil åpnes for registrering kl. 13.30 på dagen for generalforsamling i Ingeniørenes Hus, hvoretter det blir en enkel servering.
 
Orkla ASA
 
Oslo, 26. mars 2015
 
 
Ref.:
 
 
Orkla ASA
 
 
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no
 
Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250
E-post: rune.helland@orkla.no
 
Spørsmål vedrørende valgkomiteens innstilling kan rettes til: 
Anders Christian Stray Ryssdal
Tlf.: + 47 907 84 794
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12