Orkla ASA: Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 20. april 2017 kl. 15.00.

Frist for påmelding er 18. april 2017 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.

Innkallingen er sendt elektronisk eller per post til alle aksjonærer med kjent adresse. Ønskes en trykt utgave av vedlegg til innkallingen, kan disse bestilles på Orklas nettsider.
                                                                    
Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter er tilgjengelige på www.orkla.no.

Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

Det vil åpnes for registrering kl. 13.30 på dagen for generalforsamling i Ingeniørenes Hus, hvoretter det blir en enkel servering.

Orkla ASA
Oslo, 30. mars 2017

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Kommunikasjonssjef IR & Finansiell kommunikasjon
Elise A. Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Spørsmål vedrørende valgkomiteens innstilling kan rettes til:

Anders Christian Stray Ryssdal
Tlf.: + 47 907 84 794

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12