Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2015 fredag 17. juli

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2015 fredag 17. juli 2015 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: +47 21 03 33 95. Pinkode: 6491460.

 

Orkla ASA
Oslo, 3. juli 2015

 

Ref.:

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12