Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2018 fredag 13. juli

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2018 fredag 13. juli kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Telefonkonferanse kl. 08.00:
Konsernsjef Peter A. Ruzicka og CFO Jens Staff presenterer resultatene i en telefonkonferanse kl. 08.00. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk.

Presentasjonen kan følges direkte via webcast: view-w.tv/819-1460-19936/en eller via www.orkla.no/investor/. For å delta i telefonkonferansen kan følgende telefonnummer benyttes:

Norge: +47 21 56 33 18, passord: Orkla
Utenfor Norge: +44 (0) 20 3003 2666, passord: Orkla

Ring gjerne inn noen minutter før telefonkonferansen begynner.

Et opptak av telefonkonferansen vil gjøres tilgjengelig på Orklas nettsider kort tid etter presentasjonen.

Pressemøte kl. 09.00:
Det inviteres til et pressemøte kl. 09.00 i Orklas lokaler i Nedre Skøyen vei 26. Konsernsjef Peter A. Ruzicka presenterer hovedpunktene for 2. kvartal og vil være tilgjengelig for intervjuer. 

Orkla ASA
Oslo, 29. juni 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12