Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2020 mandag 13. juli

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2020 mandag 13. juli 2020 kl. 07.00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes som webcast med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter kl. 08.00. Som følge av koronasituasjonen blir det ingen fysisk resultatfremleggelse. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees via webcast på www.orkla.no (direkte link: https://events.webcast.no/orkla-asa/presentations/ytumvxhOAquznsZvralV) eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 1661193#. Det er bare anledning til å stille spørsmål skriftlig på webcasten.

Orkla ASA
Oslo, 29. juni 2020

Ref.:

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12