Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2014 torsdag 30. oktober

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2014 torsdag 30. oktober 2014 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: +47 21 03 33 95. Pinkode: 6491460

Orkla ASA
Oslo, 15. oktober 2014

Ane Bryn-Haugland, Investor Relations
Tlf: 99 04 24 98

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12