Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2015 fredag 30. oktober

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2015 fredag 30. oktober 2015 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no. Presentasjonen kan også følges direkte på tlf: +47 21 03 33 95. Pinkode: 6491460.

Orkla ASA
Oslo, 16. oktober 2015

  

Ref.:

Senior kommunikasjons- og IR-rådgiver
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12