Orkla ASA: Jaan Ivar Semlitsch overtar som Orklas konsernsjef 15. august

Den 5. juni i år ble det gjort kjent at Jaan Ivar Semlitsch blir ny konsernsjef i Orkla. Han vil tiltre stillingen 15. august 2019.

Peter A. Ruzicka gikk av av som konsernsjef i Orkla 7. mai. Terje Andersen ble konstituert, og han vil fortsette i denne stillingen frem til Semlitsch tiltrer.

Se pressemelding fra 5. juni 2019 vedlagt.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.500 ansatte.


Orkla ASA
Oslo, 19. juni 2019

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Tlf.: +47 48 25 96 18

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12