Orkla ASA: Jotun kvartalsoppdatering

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en kvartalsoppdatering for perioden 1. januar - 31. mars 2019.

Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 7. mai 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12