Orkla ASA: Jotun kvartalsoppdatering

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en kvartalsoppdatering for perioden 1. januar – 31. mars 2020.

Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 17. april 2020


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg