Orkla ASA: Jotun kvartalsoppdatering

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en kvartalsoppdatering for perioden 1. januar - 30. juni 2018.

Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA

Oslo, 13. juli 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12