Orkla ASA: Jotun med rekordhøye 2015-resultater

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort en pressemelding der resultatene for 2015 presenteres.

Pressemeldingen er vedlagt denne meldingen.


Orkla ASA

Oslo, 10. februar 2016

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12