Orkla ASA: Jotun resultater for 2016

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort en pressemelding der resultatene for 2016 presenteres. 
 

Pressemeldingen og et sammendrag av den finansielle rapporten for 2016 er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 8. februar 2017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12