Orkla ASA: Jotun resultater for 2017

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en pressemelding der resultatene for 2017 presenteres.

Orklas andel av Jotuns resultat etter skatt og minoriteter for helåret 2017 var NOK 307 millioner (NOK 471 millioner). 

Pressemeldingen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 6. februar 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12