Orkla ASA: Jotun resultater for 2019

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en pressemelding der resultatene for 2019 presenteres.

Pressemeldingen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 13. februar 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg