Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar – 31. august 2019.

Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 24. september 2019

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg