Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 31. august 2016.

Tertialrapport og pressemelding er vedlagt.


Orkla ASA
Oslo, 29. september 2016

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12