Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 30. april 2016.

Pressemelding og tertialrapporten er vedlagt denne meldingen. Rapporten er også tilgjengelig her: http://www.jotun.com/no/en/corporate/media/publications/


Orkla ASA
Oslo, 2. juni 2016


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12