Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 31. august 2015.

Tertialrapporten er vedlagt denne meldingen. Rapporten er også tilgjengelig her: http://www.jotun.com/no/en/corporate/media/publications/


Orkla ASA
Oslo, 24. september 2015


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12