Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 30. april 2015.

Pressemeldingen og tertialrapporten er vedlagt. Rapporten er også tilgjengelig her: http://www.jotun.com/no/en/corporate/media/publications/


Orkla ASA

Oslo, 1. juni 2015
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12