Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 30. april 2018.

Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 3. juni 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12