Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 31. august 2018.

Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 28. september 2018

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12