Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en kvartalsoppdatering for perioden 1. januar - 30. april 2019.

Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.


Orkla ASA
Oslo, 28. mai 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12