Orkla ASA: Jotun tertialrapport

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,5 %, har offentliggjort finansielle resultater for perioden 1. januar - 31. august 2017. 
Finansiell rapport og pressemelding er vedlagt denne meldingen.
 
Orkla ASA
Oslo, 2. oktober 2017
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12