Orkla ASA: Konkurransemyndigheter har godkjent Sapa-transaksjonen

Hydros overtakelse av Orklas 50 % eierandel i Sapa har blitt godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter som kreves før gjennomføring. Hydro og Orkla forventer derfor å gjennomføre transaksjonen på eller rundt den 2. oktober 2017. 

Orkla ASA
Oslo, 26. september 2017

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12