Orkla ASA: Konsernsjef Åge Korsvold har rullert en terminkontrakt

Konsernsjef Åge Korsvold har den 6. juni 2013 gjennom nærstående selskap Gyljandi AS rullert en terminkontrakt på kjøp av 200.000 aksjer i Orkla ASA med nytt forfall 5. desember 2013 til kurs 51,42 per aksje.

I tillegg til eksponeringen på 200.000 aksjer gjennom terminkontrakten, eier Åge Korsvold med nærstående 20.881 aksjer i Orkla ASA.

Orkla ASA,
Oslo, 7. juni 2013

Kontakt Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 977 13250Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12