Orkla ASA: Konsernsjef Åge Korsvold har rullert en terminkontrakt

Konsernsjef Åge Korsvold har den 6. desember 2012 gjennom nærstående selskap Gyljandi AS rullert en terminkontrakt på kjøp av 200.000 aksjer i Orkla ASA med nytt forfall 6. juni 2013 til kurs 47,80 per aksje.

I tillegg til eksponeringen på 200.000 aksjer gjennom terminkontrakten, eier Åge Korsvold med nærstående 20.881 aksjer i Orkla ASA.


Orkla ASA,
Oslo, 7. desember 2012

Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11 / +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12