Orkla ASA : Konsernsjef Åge Korsvold har rullert en terminkontrakt

Konsernsjef Åge Korsvold har den 7. juni 2012 gjennom nærstående selskap Gyljandi AS rullert en terminkontrakt på kjøp av 200.000 aksjer i Orkla ASA med nytt forfall 6. desember 2012 til kurs 42,94 per aksje.

 

I tillegg til eksponeringen på 200.000 aksjer gjennom terminkontrakten, eier Åge Korsvold med nærstående 20.000 aksjer i Orkla ASA.

Orkla ASA,

Oslo, 8. juni 2012

 

 

Kontakter Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 977 13250

Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12