Orkla ASA : Korreksjon - Renteregulering på obligasjonslån

Dette er en korrigering av melding som ble sendt 23. oktober
vedrørende ny rente for ISIN NO 001 036491.2
Se dokumentasjon vedlagt.

Orkla ASA,
Oslo, 28. oktober 2014

Kontaktperson:
Arvid Østbø
Tlf: +47 91776830

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12