Orkla ASA : Korreksjon: Salg fra egenbeholdning i ISIN NO 001 069468.0 (2013-2024) og tilbakekjøp i ORK 10

Orkla ASA har i dag solgt NOK 100 mill fra egenbeholdningen i ISIN NO 001 069468.0 (2013-2024) og samtidig kjøpt tilbake NOK 100 mill. i ORK 10.

Utestående volum i ISIN NO 001 069468.0 (2013-2024) er NOK 600 mill. I tillegg har Orkla en egenbeholdning på NOK 400 mill.

Utestående volum i ORK 10 er NOK 1.100 mill. I tillegg har Orkla en egenbeholdning på NOK 100 mill.

Ref.:
            Arvid Østbø               tlf. 91 77 68 30

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12