Orkla ASA: Lilleborg AS gjenstand for undersøkelser fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har i dag, 12. november 2019, basert på kjennelse av Bergen tingrett datert 6. november 2019, innledet undersøkelser hos Lilleborg AS (Orkla Home & Personal Care Norge), et heleid datterselskap av Orkla ASA. Ifølge konkurransemyndighetene er det mistanke om overtredelse av konkurranseloven relatert til innkjøpsbetingelsene mellom leverandører og dagligvarekjedene i det norske markedet. Lilleborg bistår Konkurransetilsynet med å legge til rette for en effektiv gjennomføring av undersøkelsen.

Orkla ASA
Oslo, 12. november 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12