Orkla ASA : Meldepliktig handel - Åge Korsvold

Åge Korsvold, nestleder i styret i Orkla ASA, har den 8. desember 2011 gjennom nærstående selskap Gyljandi AS, inngått terminkontrakt på kjøp av 200.000 aksjer i Orkla ASA med forfall 7. juni 2012 til kurs 44,92 per aksje.

Åge Korsvold med nærstående kontrollerer etter denne transaksjonen 220.000 aksjer i Orkla ASA.

Orkla ASA,
Oslo, 8. desember 2011

Kontakt Orkla Investor Relations
Siv Merethe S. Brekke
Tel.: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12