Orkla ASA : Meldepliktig handel - Aksjer til Ansatte 2011

 

Det vises til børsmelding av 1. november 2011 om Aksjer til Ansatte 2011.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 4. november 2011. Kjøpskurs ble fastsatt til 30,45 kroner pr. aksje, etter fradrag for en rabatt på 30 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.
 
Orkla ASA,
Oslo, 7. november 2011
 
Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke
Tel.: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12