Orkla ASA: Meldepliktig handel - Aksjer til ansatte 2012

Det vises til børsmelding av 5. november 2012 om Aksjer til Ansatte 2012. Orkla har i dag overført 1.076.677 Orkla-aksjer til egne ansatte.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 8.032.114 aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 4. desember 2012

Kontaktperson:
Rune Helland, Direktør Investor Relations
Telefon: +47 22 54 44 11 / +47 97 71 32 50

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12